ook wij vallen onder de maatregelen die het corona virus moeten tegen gaan.

echter hebben wij besloten om voorlopig de speeltuin niet te verhuren.

u zult begrijpen dat hier wel zeer strenge eisen zijn verbonden.

we hebben ons reglement hiervoor aangepast, zie hieronder:

 

Reglement verhuur speeltuin & gebouw
1. Regels met betrekking tot Corona:
Speeltuinvereniging ‘t Zonnehoekje heeft de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot de
Corona voorschriften vanuit het RIVM. Er geldt een maximum van 30 personen in de gehele
speeltuin (dit aantal geldt voor het totaal; zowel volwassenen als kinderen) zowel in het gebouw van
de speeltuin als in de speeltuin zelf.
In de speeltuin en in het gebouw van de speeltuin zijn tafels en stoelen in een vaste opstelling
geplaatst, hierbij is de 1,5 meter regel in acht genomen. Het is ten strengste verboden deze stoelen
en tafels te verplaatsen.
Alle personen aanwezig in de speeltuin dienen gebruik te maken van een vaste zitplaats. De huurder
dient erop toe te zien dat dit nageleefd wordt.
Er mogen geen hangtafels gebruikt worden.
Alle personen aanwezig in de speeltuin dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar te
bewaren (personen uit hetzelfde huishouden uitgezonderd) volgens de regels van het RIVM, de
huurder dient erop toe te zien dat dit nageleefd wordt.
Bestuursleden zijn ten alle tijden gemachtigd om te controleren in de speeltuin of de regels
nageleefd worden. Bij overtreding van de regels wordt direct de toegang ontzegd en bent u in de
toekomst uitgesloten van opnieuw huren van de speeltuin.
De huurder gaat middels tekenen van deze overeenkomst akkoord met de volledige
verantwoordelijkheid voor eventuele opgelegde boetes ten gevolge van het niet naleven van de
opgestelde regels.
Bij aankomst op de huurlocatie dient de huurder een lijst met contactgegevens van alle gasten in te
vullen voor eventueel bron en contact onderzoek bij Corona besmetting van een of meerdere
personen. Deze contactlijst dient bij de verhuurder ingeleverd te worden bij inlevering van de
sleutel.
2. Regels met betrekking tot de borg:
De huurder dient voorafgaand aan de huurperiode €100,- borg te betalen. Deze wordt teruggestort
op uw rekening op het moment dat de speeltuin netjes is achtergelaten.
In geval van schade en/of vermissing dient dit direct te worden gemeld bij de verhuurder en worden
zo nodig de kosten verrekend met de borgsom. Indien de borgsom niet toereikend is worden de
overige kosten achteraf in rekening gebracht bij de huurder.
Bij verlies van de sleutel wordt er €25,- in mindering gebracht op de borgsom.

3. Regels met betrekking tot betaling:
Het huurbedrag bedraagt €12,50 per uur. Het aantal uren dient op voorhand door gegeven te
worden bij de verhuurder. Het huurbedrag dient samen met de borg uiterlijk 3 dagen voor de
verhuur datum te worden voldaan middels een betaalverzoek via email. Het betalen van de borg is
verplicht.

4. Regels met betrekking tot de speeltuin:
Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens de openingstijden van de speeltuin alcohol/drugs te
gebruiken.
De maximale leeftijd van de kinderen die gebruik maken van de speeltuin is 12 jaar.
De huurprijs bedraagt €12,50 per uur.
Aangezien de speeltuin is gelegen in een woonwijk mag er geen geluidsoverlast veroorzaakt worden.
Muziek is buiten NIET toegestaan. Eventuele Sena-kosten komen geheel voor rekening van de
huurder. De huurder ziet erop toe dat de bezoekers van de speeltuin geen (geluids)overlast voor de
buurt veroorzaken. De speeltuin mag uiterlijk tot 23.00 uur gebruikt worden. Na deze tijd mag er
niemand zich meer op het speeltuin terrein of in het gebouw bevinden. De huurder houdt zich aan
de, met de verhuurder afgesproken, huurtijd.
De speeltuin wordt verhuurd op basis van zelfverzorging van zelf meegebrachte etens- en
drinkwaren. Klaarzetten van spullen gebeurt in overleg met de verhuurder op de dag van huur.
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken in strijd met de bestemming, onder te
verhuren of in gebruik af te staan.
Het is niet toegestaan om koelkasten e.d. mee te nemen naar de speeltuin. Ook het gebruik van een
vuurkorf is niet toegestaan. Eventueel een frietpan en/of barbecue mogen alleen buiten gebruikt
worden en alleen buiten openingstijden van de speeltuin. Het zelf meebrengen van meubels en
andere gebruiksvoorwerpen mag alleen in overleg met de verhuurder.
Om overlast voor de buurt te voorkomen dienen de “feest” activiteiten tijdens het verblijf in de
speeltuin binnen de poorten van de speeltuin plaats te vinden.
Het is NIET toegestaan om een frietkar/foodtrucks te laten komen in verband met overlast van de
buurt.
Bij het verlaten van de speeltuin, zorgt u ervoor dat alle verlichting uit is, dat de parasols gesloten
zijn en dat alles goed afgesloten wordt. Bij het verlaten van de speeltuin zorgt u ervoor dat
eventueel zand wordt terug geveegd in de zandbak en het zandbakspeelgoed wordt opgeruimd in de
daarvoor bestemde bak. U dient de vuilnisbakken te legen en te voorzien van een nieuwe zak.
(vuilniszakken liggen in de kast in het halletje van het gebouw) Afval wordt zo klein mogelijk gemaakt
en in de daarvoor bestemde container gedeponeerd. (de containers vind u naast het nieuwe
toezichthouders gebouw) Voor vertrek zorgt u ervoor dat de toiletten zijn schoongemaakt
(schoonmaakmiddelen e.d. vindt u in het keukenkastje en op de plank in het mindervalidetoilet)

Tijdens de huurperiode dient er ten alle tijden een volwassen persoon (18 jaar of ouder) aanwezig te
zijn in de speeltuin/gebouw.
Tijdens verhuur is de huurder aansprakelijk voor de veiligheid van iedereen aanwezig en kan de
speeltuin NIET aansprakelijk gesteld worden voor eventuele calamiteiten.
De sleutels dienen uiterlijk de dag na het verhuur om uiterlijk 11.00 uur terug te zijn bij de
verhuurder, mits er de volgende dag geen verhuur is. In dat geval dienen de sleutels op de dag van
verhuur nog ingeleverd te worden bij de verhuurder. Speeltuinvereniging ‘t Zonnehoekje behoudt
zicht het recht om zonder opgave van reden de huurder de toegang tot de speeltuin te ontzeggen.
De speeltuin is verboden voor (huis)dieren.

5. Regels met betrekking tot het zwembad:
De huur van het zwembad bedraagt €30,- deze is niet standaard inbegrepen bij de huurprijs en dient
vooraf gereserveerd te worden bij de verhuurder.
Toezicht van het zwembad is voor de huurder.
Het zwembad mag niet bijgevuld worden en er mag geen speelgoed in het water worden gebruikt.
(uitzondering is een strandbal)
Het is niet toegestaan om de sproeiers van het zwembad dicht te houden. Dit kan als gevolg hebben
dat de sproeiers stoppen. In dat geval dient u direct contact op te nemen met de verhuurder op
telefoonnummer: 0612244090

6. Regels met betrekking tot het gebouw:
U mag gebruik maken van het keukentje en het zaaltje inclusief het gebruik van water, elektriciteit,
verwarming en de aanwezige elektrische apparaten.
In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
In het gebouw mag er muziek gedraaid worden mits hier buiten niets van te horen is.
Er geldt een maximum van 30 personen, zowel in het gebouw als in de speeltuin.
De huurder ziet erop toe dat bezoekers het gebouw op ordelijke wijze betreden en verlaten en dat
zij daarbij geen hinder of overlast voor de omgeving veroorzaken.
Bij het verlaten van de speeltuin zorgt de huurder ervoor dat alles netjes wordt achtergelaten. Dat
wil zeggen: Afwassen, gebruikte spullen weer in de daarvoor bestemde kastjes, schoonmaken van
gebruikte elektrische apparatuur (koelkast/ magnetron/oven/gasfornuis) het poetsen van de
keuken, toilet binnen en het stofzuigen en dweilen van de vloer in het zaaltje, keuken en halletje.
De vuilnisbakken dienen geleegd te worden en worden voorzien van een nieuwe vuilniszak.
Bij het verlaten van de speeltuin is de huurder verantwoordelijk van het uitdoen van de lichten en
het sluiten van deuren, ramen en de toegangspoort.

 

 

Wilt u een feestje geven en de kinderen lekker laten spelen? Speeltuin ‘t Zonnehoekje is te huur voor feestjes!

Ook is het mogelijk om het gebouw te huren voor vergaderingen.

Tijdens reguliere openingstijden verhuren we niet, maar natuurlijk bent u buiten deze tijden bij ons van harte welkom voor het vieren van uw kinderfeestje of het houden van uw vergadering.

Vanaf de herfstvakantie t/m Pasen is het de hele dag mogelijk om te huren.

Huur speeltuin voor feestje

Verhuur Speeltuin 't Zonnehoekje voor feestje

Mogelijkheden tijdens het seizoen (3 april t/m 24 oktober)

– ‘s ochtends van 8:00 tot 13:00 uur
– ‘s avonds van 17:30 tot 23:00 uur

U heeft dan de beschikking over de speeltuin (eventueel het zwembad), het gebouw met toiletvoorzieningen en het gebruik van de keuken.

Mogelijkheden buiten het seizoen (25 oktober t/m 15 april 2022)

– hele dag van 8:00 tot 23:00 uur

U heeft dan de beschikking over de speeltuin, het gebouw met toiletvoorzieningen en het gebruik van de keuken.

Kosten feestje

– Exclusief zwembad € 12,50 per uur
– Gebruik zwembad een vast bedrag van € 30,-.

Borg

Voor het huren vragen wij een borgsom van € 100,00. Deze wordt naar uw bankrekening teruggestort wanneer alles netjes achtergelaten is.Wilt u de speeltuin huren voor een feestje TIJDENS het seizoen?

Vul dan dit formulier in.

Als wij hebben gecontroleerd of huur op de gewenste datum en tijd mogelijk is ontvangt u een e-mail met een link, waarmee u in onze winkel kunt betalen.


Wilt u de speeltuin huren voor een feestje BUITEN het seizoen?

Vul dan dit formulier in.

Als wij hebben gecontroleerd of huur op de gewenste datum en tijd mogelijk is ontvangt u een e-mail met een link, waarmee u in onze winkel kunt betalen.Huur gebouw voor vergadering

Gebouw Speeltuin 't Zonnehoekje huren voor vergadering

Mogelijkheden tijdens het seizoen (3 april t/m 24 oktober)

– ‘s ochtends van 8:00 tot 13:00 uur
– ‘s avonds van 17:30 tot 23:00 uur

U heeft dan de beschikking over het gebouw met toiletvoorzieningen en het gebruik van de keuken.

Mogelijkheden buiten het seizoen (25 oktober t/m 15 april 2022)

– hele dag van 8:00 tot 23:00 uur

U heeft dan de beschikking over het gebouw met toiletvoorzieningen en het gebruik van de keuken.

Kosten vergadering

€ 7,50 per uur.

Borg

Voor het huren vragen wij een borgsom van € 100,00. Deze wordt naar uw bankrekening teruggestort wanneer alles netjes is achtergelaten.Wilt u het gebouw huren voor een vergadering TIJDENS het seizoen?

Vul dan dit formulier in.

Als wij hebben gecontroleerd of huur op de gewenste datum en tijd mogelijk is ontvangt u een e-mail met een link, waarmee u in onze winkel kunt betalen.


Wilt u de speeltuin huren voor een vergadering BUITEN het seizoen?

Vul dan dit formulier in.

Als wij hebben gecontroleerd of huur op de gewenste datum en tijd mogelijk is ontvangt u een e-mail met een link, waarmee u in onze winkel kunt betalen.