De speeltuin ligt in de gemeente Gemert-Bakel aan de rand van de wijk “Oliekelder”.

De speeltuinvereniging heeft ongeveer 130 gezinnen als lid, met rond de 300 kinderen.

De Wijk

De wijk is gebouwd in de jaren zestig en telt ongeveer 3000 inwoners. De afgelopen jaren gaf een vergrijzing te zien, maar sinds enkele jaren trekken er weer jonge gezinnen naar de wijk.

Naast de wijk “Oliekelder” aan de kant van de speeltuin, kwam 20 jaar geleden de nieuwe wijk “Paashoef”, met eveneens 3000 inwoners.

De Peuterspeelzaal en de speeltuin

De gemeente Gemert-Bakel zocht in 1988 een ruimte voor de peuterspeelzaal. Men kwam met het voorstel bij de speeltuinvereniging om een bedrag beschikbaar te stellen voor renovatie en uitbreiding van het speeltuingebouw onder voorwaarde daar de peuterspeelzaal onderdak in het nieuwe gebouw zou krijgen. De bouw zou voor een belangrijk deel in zelfwerkzaamheid dienen te gebeuren. Na overleg met de leden ging het bestuur op dit voorstel in. Voor de speeltuinvereniging was de uitbreiding erg aantrekkelijk, omdat zij hierdoor meer armslag kreeg voor haar activiteiten.

Toen de renovatie met inzet van veel leden was voltooid en de peuterspeelzaal in het gebouw kwam ontstond een aantal problemen met de speeltuin. De meer dan 25 jaar oude, traditioneel ingerichte speeltuin was voor peuters veel te gevaarlijk.
Bovendien vond men zo’n mooi nieuw gebouw in zo’n oude versleten speeltuin geen gezicht. Door de positieve ervaring met de bouw van het gebouwtje was het besluit om ook de speeltuin te renoveren snel genomen.

Het plan

Tijdens de bouw van het gebouwtje was ook een nieuw houten speelhuisje in de speeltuin geplaatst. Het ontwerp kwam van het bestuur in de overtuiging dat de kinderen het erg leuk zouden vinden. Later bleek dat het vooral de bestuursleden zelf geweest waren die het aardig vonden. De kinderen zelf vonden er niets aan.

Daarmee werd het als bestuur duidelijk dat lang niet alles wat je als volwassene leuk vindt ook door kinderen op prijs wordt gesteld. Dat stelde het bestuur voor het probleem hoe je erachter komt wat voor de kinderen een aantrekkelijke speeltuin is.

Nadat het bestuur zich door een consulent van de overkoepelende organisatie de NUSO had laten adviseren nam men een ontwerper in de arm. Op diens voorstel is een uitvoerige planvoorbereidings periode afgewerkt.

Met de kinderen, de volwassenen en de peuterspeelzaalleidsters is via een scala aan activiteiten een wensenlijst opgesteld. Er moest veel worden gepraat om op een lijn te komen. De uitkomst van de inspraak was een lijst met veel aandacht voor handhaving van het bestaande groen rond de speeltuin, aanbrengen van niveauverschillen, aanleg van een ervaringsroute, indelen in speelzones naar leeftijdsgroepen, opnemen van rustige plekken, water en zand als belangrijke speelaanleidingen en een uitdagend geheel.

In deze lijst kwam niet uitdrukkelijk naar voren dat de speeltuin ook geschikt bespeelbaar diende te zijn voor jeugd met een handicap. Dit was ook niet nodig omdat dat al vanaf het begin vast stond en men het als een vanzelfsprekendheid beschouwde.

Het plan zag er als volgt uit: Dicht bij het gebouwtje spelen de jongste kinderen en hoe verder je weg gaat hoe meer de speeltuin is ingericht op het spel voor de grotere. De mooie groenzone rond het terrein bleef behouden en is zelfs binnen het hek van de speeltuin gebracht en daardoor beschikbaar om in te spelen.

Het bewegingsspel krijgt zijn vorm in verschillende speeltoestellen die in de speeltuin staan.

Het constructiespel kan volop worden gespeeld omdat op twee plekken zand en water beschikbaar is. Voor op het terrein met een watercascade en een zandbak en achter op het terrein een moerasgebied met zand, wiebelbrug en kabelbaan.

Voor de bespeelbaarheid door kinderen met een handicap is een aantal maatregelen genomen, maar niet alle speeltoestellen en speelaanleidingen zijn bespeelbaar. Wel is in het gebouw een invalidentoilet met verzorgingsruimte volgen de officiële eisen aangebracht.

Het zwembad, dat ook voor de renovatie al aanwezig was, is in het plan niet veranderd. Het werd gehandhaafd omdat het in de zomer voor de kleine kinderen en hun moeders een grote trekpleister is. Uit heel Gemert komt men dan met warme dagen naar de speeltuin.

1999

Het zwembad geheel gerenoveerd.

2000

De peuterspeelzaal verhuist naar een nieuwe locatie en is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe huurder.

De BSO (buiten schoolse opvang) en Speel O’theek hebben hun intrek genomen in het speeltuingebouw.

Er is een nieuw toestel (klimwand) geplaatst achter op het terrein bij de vijver en kabelbaan en is er groot onderhoud aan het zwembad gepleegd.

2001

Twee nieuw toestellen (huisje met glijbaan en rolton) geplaatst op het speelveld en de brug is vervangen.

2006

Diverse nieuwe toestellen vervangen en geplaatst. Daarbij vallen de 2 nieuwe HAWAI SUPER BOUNCERS (trampolines) met als afmeting 330 x 250 x 88 cm het meest in de smaak van de kinderen.

2008

Tijdens het 40 jarig jubileum (2008) is er een nieuw toestel geplaatst, een zogenaamde vogelnest schommel.

Het jubileum werd gevierd in aanwezigheid Burgemeester van Jan van Maasakkers en Wethouder Mastenbroek.

Ook waren diverse oud (bestuurs)leden aanwezig zoals Mevrouw Verhofstadt. Verder werd het geheel opgeluisterd door het Jachthoorn & Trompetterkorps.

2009

De schommels vervangen door nieuwe exemplaren.

2018

De Speeltuin bestaat 50  jaar!

't Zonnehoekje Gemert | 50-jarig bestaan

Heden

 De speeltuin is nog heel levendig! Er worden voor leden en -niet-leden diverse activiteiten georganiseerd.